Panurbis

Oblast arhitekture

 1. Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije pogona za proizvodnju tečnog programa i kozmetiku, u krugu fabrike AD „Panonija“, investitora AD „Panonija“, D. Tucovića br. 141 Pančevo
 2. Izrada projekta izvedenog objekta za rekonstrukciju proizvodnog pogona preduzeća „Eurotep“ u krugu fabrike „Tesla“, za investitora DOO „Eurotep“, Prvomajska 45, Pančevo
 3. Izrada projekta izvedenog objekta višeporodičnog stambenog objekta – Lamele 1-13 u ulici Jastrebačkoj u Pančevu, spratnost Pr+2+Pk, investitora „Austrubau Konstruktor“, Cara Lazara 15, Pančevo
 4. Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju ugostiteljskog objekta za ishranu i smeštaj i turističkih apartmana na Gradskom jezeru u Beloj Crkvi, za investitora DOO „Raffaelo“, Moše Pijade 28, Starčevo
 5. Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta II faza, u kompleksu proizvodnog pogona DOO „Silex“ Bore Šipoša br. 9, Pančevo
 6. Izrada glavnog projekta za izgradnju poslovnog objekta - mesare za potrebe poslovanja korporacije IM „Matijević“, Rumenički put bb, Novi Sad
 7. Idejni projekat za izgradnju objekata kompleksa živinarske farme „Jugokoka“ u Ripnju:
  • objekta za preradu živinskog mesa
  • objekta zanatskog pogona ѕa preradu jaja
 8. Glavni projekat za izgradnju objekata za smeštaj poljoprivredne mehanizacije u krugu kompleksa „Almeks“ na Jabučkom putu, investitora DOO „Almeks“ Crepaja
 9. Glavni projekat za izgradnju benzinske stanice za distribuciju goriva i izgradnju pogona za distribuciju tečnog naftnog gasa za poljoprivredno gazdinstvo „Pokrok“ iz Padine, investitora AD „Pokrok“, Lenjinova bb, Padina
 10. Glavni projekat za izgradnju kapele sa pratećim sadržajem-javnog objekta od opšteg interesa iz oblasti komunalne delatnosti u Banatskom Brestovcu, za investitora Mesnu zajednicu Banatski Brestovac
 11. Spoljna saradnja sa projektnim biroom „Konim“ na arhitektonsko-građevinskom projektu izgradnje podstanice za instalacije centralnog grejanja OŠ „Mara Mandić“ u Pančevu, investitor Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva
 12. Izrada paketa tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za privatne investitore na području opštine Pančevo, uključujući višeporodične, porodične, poslovne i stambeno-poslovne objekte spratnosti do Pr+3+Pk. U toku 2007 do 2010. godine isporučeno je investitorima preko 100 projekata
 13. Izrada glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje višeporodičnih stambenih objekata u Pančevu, u cilju formiranja novih stambenih jedinica u potkrovljima ili pripajanja rekonstruisanog prostora postojećim stambenim jedinicama u naseljima Kotež II, Strelište, Pančevo-centar za privatne investitore. U toku 2007. do 2010. godine urađeno preko 20 takvih projekata
 14. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije tavanskog prostora sa pretvaranjem u poslovni prostor objekta gimnazije „Uroš Predić“ u Pančevu. Investitor „Direkcija za izgradnju i uređenje Pančeva“ jun-decembra 2008. godine
 15. Projekat sanacije hrama Vaznesenija Gospodnjeg srpske pravoslavne crkvene opštine Banatski Brestovac. Investitor Mesna zajednica Banatski Brestovac
 16. Glavni projekat za igradnju parohijskog doma srpske pravoslavne crkvene opštine Banatski Brestovac
 17. Projekat uređenja multifunkcionalnog centra namenjenog odmoru, rekreaciji i održavanju seoskih manifestacija u Banatskom Brestovcu. Investitor Mesna zaejdnica Banatski Brestovac
 18. Idejni projekat za izgradnju multifunkcionalnog tržnog centra u Moskovskoj oblasti u naselju Gorki-10 Rublova
 19. Glavni projekat za izgradnju poslovnih, proizvodnih i skladišnih objekata za proizvodni pogon male privrede

Oblast urbanizma

 1. Izmene Plana detaljne regulacije bloka 1356 na Gradskom jezeru u Beloj Crkvi, za investitora JUDP „Belocrkvanska jezera“
 2. Izrada Urbanističkog projekta za izgradnju montažnih objekata na području Gradskog jezera u Beloj Crkvi, investitora JUDP „Belocrkvanska jezera“
 3. Urbanistički projekti parcelacije za privatne investitore u Beogradu, u K.O. Mali Mokri Lug, K.O. Mirijevo, K.O. Zemun, K.O. Surčin, koji su potvrđeni od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda - gradske uprave, odnosno Opštine Surčin
 4. Urbanističke projekte parcelacije i preparcilacije za privatne investitore, vlasnici ili korisnici zemljišta na teritoriji opštine Pančevo, u K.O. Dolovo, K.O. Starčevo, K.O. Banatsko Novo Selo, K. O. Vojlovica, K. O. Pančevo, K.O. Omoljica
 5. Projekat uređenja i urbanistički projekat za izgradnju kompleksa postojeće farme živine „Jugokoka“, K.O. Ripanj, opština Voždovac za investitora „Jugokoka“ Beograd , Dečanska 12
 6. Urbanistički projekat parcelacije za katastarsku parcelu topografski broj 4727 K.O. Pančevo, za investitora AD „Passage“, M. Obrenovića br. 12, Pančevo
 7. Urbanistički projekat parcelacije katastarkih parcela top. br. 6991 i 6987 u K.O. Pančevo, za investitora DOO „Korium“ Beograd, Svetozara Markovića 40/a
 8. Izrada Urbanističkih projekata kao arhitektonsko-urbanističkih rešenja planirane izgradnje višeporodičnih stambenih objekata planiranih za izgradnju na području grada Pančeva na teritoriji grada, za koju ne postoje važeći planovi detaljne regulacije. Investitori su preduzetnici i mala privreda.

REFERENCE OSTVARENE U OKVIRU FIRME BOŽIĆ I SINOVI

 1. Rekonstrukcija I sprata i dogradnja potkrovlja objekta Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala Pančevo
 2. Rekonstrukcija I sprata i dogradnja II sprata i potkrovlja objekta Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala Smederevo
 3. Glavni projekat uređenja za proširenje Novog Groblja u Pančevu, II faza površine aca 9ha realizovan putem konkursa za javni poziv JKP „Zelenilo“ Pančevo
 4. Rekonstrukcija poslovnog objekta „Gvožđar“ u ulici Lenjinovoj, koji je bilo potrebno rekonstruisati usled požara, za investitora „Trgoprodukt“ iz Pančeva
 5. II nagrada na konkursu za idejno rešenje sportsko-rekreativnog kompleksa KK „Dinamo“ – Potamišje Pančevo, za investitora SO Pančevo
 6. Izgradnja javnog objekta od opšteg interesa iz oblasti komunalne delatnosti - kapele sa pratećim sadržajem na pravoslavnom groblju naseljenog mesta Omoljica, opština Pančevo
 7. Urbanistički projekat za formiranje privrednog kompleksa DOO „Sileks“ u Pančevu i izrada tehničke dokumentacije za legalizaciju objekata kompleksa, za investitora Mirjanu Topalović
 8. Urbanistički projekat za izgradnju živinarske farme „Naritak“ u Pančevu, za investitora DOO „Eximtrade“ iz Beograda
 9. Urbanistički projekat za privredni kompleks za sušenje i doradu bilja za spravljanje čajeva i začinskog bilja u Pančevu, za investitore Milenović Damira i Srđana
 10. Projekat uređenja dečijeg oporavilišta na Vršačkom bregu za investitora „Crveni krst“ odeljenje u Vršcu
 11. Izrada glavnih projekata za izgradnju višeporodičnih stambeno-poslovnih objekata sa 15-18 stambenih jedinica i spratnosti do Pr+4 za privatnog investitora na sledećim lokacijama u Pančevu:
  • Miloša Trebinjca br. 7,
  • Ugao Matije Gupca i Branka Radičevića za AD „Progres“ Bela Crkva,
  • Ugao Branka Radičevića i Matije Gupca (kod OŠ „Vasa Živković“ ) za DOO „Dekons“
  • Ulica Knićaninova 71, Pančevo
  • Ugostiteljski objekat u Kolašinu
 12. Projekat restorana sa apartmanima do 200 konzumnih mesta „Devojački most“ sagrađen 2006. godine u Kolašinu - Crna Gora

Panurbis d.o.o.

DOO „Panurbis“ - biro za prostorno planiranje, koji se bavi izradom projekata parcelacije i urbanističkim projektima i izradom tehničke dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje - registrovan je kod Agencije za privredne registre 08.09.2006. godine, sa pretežnom delatnošću 7111 - Arhitektonska delatnost.

Opširnije

Kontakt

Adresa: Generala Petra Aračića 2c, Pančevo

Mobilni: (063) 386-354

Email: doopanurbis@gmail.com

Žiro račun: 160-264081-32 Banca Intesa

PIB:104605185