Panurbis d.o.o.

DOO „Panurbis“ - biro za prostorno planiranje, koji se bavi izradom projekata parcelacije i urbanističkim projektima i izradom tehničke dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje - registrovan je kod Agencije za privredne registre 08.09.2006. godine, sa pretežnom delatnošću 7111 - Arhitektonska delatnost.

Opširnije

Kontakt

Adresa: Maksima Gorkog 5 · Pančevo · Srbija

Telefon: (013) 23-53-603

Mobilni: (063) 386-354

Emailpanurbis@mts.rs

Žiro račun: 160-264081-32 Banca Intesa

PIB:104605185