Panurbis d.o.o.

DOO „Panurbis“ - biro za prostorno planiranje, koji se bavi izradom projekata parcelacije i urbanističkim projektima i izradom tehničke dokumentacije za sve vrste objekata visokogradnje - registrovan je kod Agencije za privredne registre 08.09.2006. godine, sa pretežnom delatnošću 7111 - Arhitektonska delatnost.

Opširnije

Kontakt

Adresa: Generala Petra Aračića 2c, Pančevo

Mobilni: (063) 386-354

Email: doopanurbis@gmail.com

Žiro račun: 160-264081-32 Banca Intesa

PIB:104605185